© община Видин

Благодарение на техниката, с която общинското предприятие разполага, вече е възможно да се извършва санитарна резитба дори и на най-високите дървета в града.

Закупената от Общината дробилка пък позволява отстранените клони да се обработват на място, вместо да се транспортират до Регионалното депо. Това води до икономии на средства и спестява време.