© архив

Мястото на падналите камъни е в близост до завой, което създава непосредствена опасност за шофьорите в този участък.

В следващите дни се очаква осезаемо затопляне и обилно снеготопене в Западна България, а влагата пък е предпоставка за свлачища и срутища по пътищата в планинските и предпланинските райони.