Според правителствения проект операторът, предлагащ универсална пощенска услуга (какъвто в момента е държавното предприятие "Български пощи" ЕАД) трябва да поддържа "най-малко една стационарна пощенска станция в населени места с население от 800 до 15 000 жители". В сегашния текст на закона няма такава конкретизация като единствено се казва, че гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа отчитат нуждите на потребителите. Това породи опасения, че малките населени места с под 800 жители ще останат без пощальони.

Главният изпълнителен директор Деян Дънешки е уверил, че пощенската мрежа няма да се свива, служители няма да бъдат съкращавани, а възрастните хора в малките населени места ще продължат да получават пенсиите си и други пощенски пратки, както досега. По думите му, предлаганият от правителството текст в проектозакона е регламентация, съществуваща в наредби от 2012 г., без да е прибягвано до намаляване на пощенските станции.

"Български пощи" сега имат около 3000 станции в страната, а около 300 хил. души получават пенсиите си в дома си. В селата, където няма поща, доставките стават от междуселищен пощальон.