Шефът на "Охранителна полиция" обясни, че на ловните дружини е извършен инструктаж, с акцент върху повишаване на тяхната бдителност при установяване на мъртви диви свине и такива с нетипично поведение, при установяване на който да се търси съдействие от Областната дирекция по безопасност на храните.

При извършване на проверките при груповия лов ще се следи за правилното носене на огнестрелното оръжие. Ще се обръща внимание на екипировката на ловците, която задължително трябва да бъде в ярък, светлоотразителен цвят.

Стриктно ще се проверяват разрешителните за носене на оръжие, ще се проверяват и оръжията и да не се използват сачми над 6 мм. На места ще бъдат извършвани проверки на ловците с техническо средство за употреба на алкохол.

комисар Цветан Захариев
комисар Цветан Захариев

Комисар Захариев обясни, че според анализа през годините най-честите причини за допускане на инциденти по време на лов е стрелбата по неясно видима цел, неправилно боравене с оръжието и самоволно напускане на определените позиции, употребата на алкохол и на неразрешени боеприпаси. При установяване на нередности и нарушения ловуващите ще бъдат санкционирани строго по Закона за лова и опазване на дивеча.