При усложнена ситуация, освен наличните сили на РУП – Роман се изпращат и допълнителни екипи от дирекция „Жандармерия“. Периодично се извършват специализирани полицейски операции, а в тъмната част на денонощието мобилни екипи осигуряват присъствие е малките населени места. Районите с концентрация на ромско население са подложени на особено наблюдение, като след предприетите мерки ситуацията се е подобрила значително.

С оглед осигуряване капацитета на Районно управление – Роман и с цел подобряване ефективността по разкриване и повишаване на превантивната дейност са предприети действия по трансформиране на щатни бройки по линия на Териториална полиция и Патрулно-постова дейност. Предстои обявяването на конкурс за назначаване на 2 младши изпълнителски длъжности, с което щатното разписание от 31 служители в Районно управление – Роман ще бъде изцяло изпълнено, увери министър Маринов.