Огнян Ценков коментира, че финансирането е сериозно и ще бъде осъществен един цялостен ремонт, включително и обзавеждане в залата. Той каза, че ръководството не е преставало да търси средства и начини за подобряване на състоянието на сградата. Миналата година е направен частичен ремонт на отоплителната инсталация, но тъй като тя е напълно амортизирана, се взема решение тази есен да се поставят климатици. „Това е временна мярка и в никакъв случай целта не е била да се нарушава облика на сградата като културен паметник“ – заяви Ценков. Той припомни, че преди повече от век Общината е определила най-хубавия парцел в Крайдунавския парк за изграждане на театър, на 20 м от реката, където са спирали австрийските параходи.

В момента сградата се нуждае от много сериозен ремонт. Търсени са начини за финансиране и по-рано, както по Оперативна програма „Регионално развитие“, така и по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, но по редица причини това не се осъществява. Тъй като ремонтът не търпи отлагане, Огнян Ценков провежда разговори с министъра на финансите и изтъква значимостта на тази важна за видинчани сграда. Следва подготвянето на обществена поръчка, която се представя пред министерството. Така се стига до хубавия предколеден подарък – осигуряване на трансфер в размер на 2 милиона лв. от правителството, след решение на Министерски съвет от 13 декември. Обществената поръчка е обявена на 12 декември, срокът за подаване на оферти е до 22 януари 2018 г.

Заместник-кметът инж. Асенов обясни в какво ще се състоят ремонтните дейности. Той подчерта, че основно внимание ще се обърне на фасадата. Прозорците, които са били зазидани, ще бъдат отворени отново, дограмата ще е дървена, включително и вратите, така че да се възстанови автентичният вид. Предвиден е основен ремонт на подовата и покривната конструкция. Всички помещения ще бъдат ремонтирани, включително и голямата зала, като ще се подменят местата за сядане. Отоплението също е включено в новия проект. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 6 месеца.

Огнян Ценков изрази удовлетворението си от постигнатия резултат: „Това е щастлива новина за всички нас. Искам още веднъж да кажа, че всичко стана възможно благодарение усилията на общинското ръководство, на вашите усилия като театрален състав, на подкрепата на гражданското общество. И да благодаря още веднъж на правителството и лично на министър-председателя Бойко Борисов, също така на министъра на финансите Владислав Горанов. Защото ангажиментите, които бяха поети в началото на нашия мандат от страна на държавата за подкрепа на Северозападния край и конкретно на Община Видин, се изпълняват. Това намерение бе ясно показано с отпускането на 2 милиона лв. за театъра и 1 милион лв. за гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“. Ние считаме, че ще запазим една недвижима културна ценност за бъдещите поколения в автентичен вид и ще създадем по-добри условия за работа на театралния състав“ – подчерта видинският кмет.

Източник: vidin.bg