Приветствие към участниците отправи и кметът на Община Враца Калин Каменов, който посочи, че в рамките на проекта ще бъдат начертани правилните мерки, които ще помогнат за повишаване качеството на образованието. Той изрази увереност в успешното реализиране на „Писмо за намерение за създаване на академия за професионално обучение“, документ, който ще бъде подписан в София, в рамките на Европейското председателство на България. Споразумението обвързва пет институции, сред които Технически университет – София, Българска стопанска камара, Българо-Германска търговско-индустриална камара, Клъстер „Средногорие – мед“ и Европейска фондация за образование и обучение – Щутгарт.

На третата работна среща във Враца присъстваха ръководителят на проекта д-р Агнес Себастиян, ръководителите от държавите, партньори по проекта, както и кметът на Община Видин.Основна цел на проект „EDU-LAB Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“ е подобряване на институционалния капацитет за повишаване адаптивността на висшето образование, с цел задържане на повече млади таланти, учещи и работещи в региона на река Дунав.

Специфичните цели на проекта са: Засилване на сътрудничеството между бизнеса, висшето образование и публичните органи, насърчаване развитието на изменения на закона за висшето образование и създаването на по-професионално ориентирани учебни програми. Проектът ще засили многостепенното и междусекторно управление и институционален капацитет, за да се осигурят надеждни рамки и модели за по-ефективно, по-широко и по-дълбоко транснационално сътрудничество в целия регион.