Инициативата, проведена на 24 септември, е на Сдружение „Хепактив” и е във връзка с кампания „Хепатитът често е невидим. Изследвай се сега”. Информационната и скринингова акция беше реализирана със съдействието на Районната здравна инспекция и Община Монтана.