© Община Мездра

В нарушение на горепосочените нормативни актове, водачи на моторни превозни средства паркират автомобилите си върху подменената наскоро тротоарна настилка, с което я увреждат още преди да е приключило изпълнението на проекта.

Община Мездра предупреждава, че на нарушителите ще бъдат налагани административни наказания.

Съгласно разпоредбата на чл. 178е от Закона за движението по пътищата, лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места, извън разрешените за това места, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., в зависимост от тежестта на нарушението.

А според чл. 40 от Наредба №1, глобата за движение и паркиране на МПС и превозни средства с жива тяга по тротоари, алеи на градини и паркове, както и в зелени площи, варира от 10 до 200 лв.