На 30 декември е полагането на клетва от съдебните заседатели в Районен съд – Оряхово. Съдебните заседатели от районните съдилища във Враца и Козлодуй ще встъпят в длъжност и положат клетва на 6 януари 2020 г. Последно тази тържествена церемония ще бъде в Районния съд в Бяла Слатина – на 15 януари 2020 г.

Всички съдебни заседатели ще преминат през задължително начално обучение, което ще се проведе непосредствено след полагането на клетвата, в районните съдилища, като лектор ще бъде Петя Вълчева – съдия в Окръжен съд – Враца.