Проектната цел е популяризиране на местната автентична култура в областта на съхранените автентични танци, песни и местна кулинария и чрез организиране на редица събития да бъдат разработени туристически оферти, предназначени за туроператори, агенти и индивидуални туристи. Проектът се реализира на територията на областите Монтана и Видин, България, и област Долж, Румъния.

Една от основните дейности от реализацията на проекта е организиране и провеждане на 3 пътуващи фестивала за песни, танци и кулинария, по един в област Монтана, Видин и Долж. Във всеки фестивал ще участват 150 изпълнители от областите Монтана, Видин и Долж. В продължение на няколко дни, в по пет населени места от всяка целева област, изпълнителите ще представят на местните жители, гости и туристи автентични и интересни песни, танци и ястия.

Пътуващият фестивал в област Монтана ще бъде гост в село Боровци на 10 септември, с. Замфирово - на 11 септември, с. Лехчево – на 12 септември, гр. Чипровци - на 13 септември и в гр. Вършец - на 14 септември от 17:00 часа пред НЧ "Христо Ботев-1900".