© община Видин

Разяснява се колко е важно спазването на добра лична хигиена - използване на измиващи гелове за ръце, провеждане на дезинфекция в дома, както и ползването на предпазни маски и ръкавици.

Жителите на квартал „Нов път” се информират за реда и начина, по който се процедира в случай, че при лица се проявят симптоми на коронавирус.

При установяване на граждани, които нарушават карантината, здравният медиатор ще трябва да подаде сигнал до Областната дирекция на МВР - Видин, като за ситуацията ще уведомява също общинското ръководство и Регионалната здравна инспекция.