С удължаването на срока се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги, както и се разширява кръгът от средствата, използвани за електронна идентификация на гражданите.

С промяната се регламентира правна възможност при заявяване на електронни административни услуги за електронна идентификация на физически лица, освен ПИК на НАП и НОИ, да се използва и уникалният код за достъп (УКД), издаван от Националната здравноосигурителна каса, след интеграцията им със системата за електронна автентикация на Държавна агенция "Електронно управление".