Основни дейности, които ще извършат назначените работници, са комунално-битово обслужване - хигиенизиране и събиране на отпадъци, поддържане на общински терени и др.

Работниците по програмата са разпределени, както следва: за село Борован - 3 бр., за село Малорад - 4 бр., за село Добролево - 2 бр. По един човек от селата Нивянин и Сираково вече са с осигурена временна трудова заетост по програмата.

Продължителността на осигурената работа е в рамките на шест месеца. Общо по програма са осигурени средства в размер на 48 374,68 лева от държавния бюджет.

Основната цел на програмата, на кмета на Борован инж. Десислава Тодорова и на екипа на Общинската администрация е осигуряване на заетост на жителите и намаляване на безработицата в населените места.