Предвидено е изграждане на ново пътно платно и плоча, хидроизолация и асфалтова настилка. Ще бъдат подменени ограничителните системи, тротоарните блокове и ще се подобри отводняването в участъка от км 129+220 до км 129+458 на път I-1, с обща дължина 238 м. С ремонта на съоръжението ще се повиши безопасността и удобството при пътуване.

Съоръжението над река Ботуня е построено преди повече от 35 години - през 1981 г., и досега не е основно ремонтирано. През февруари м. г. бе констатирана повреда на целостта на пътната плоча на моста и необходимост от предприемането на ремонтно-възстановителни работи. Незабавно бяха предприети мерки за възстановяване на компрометираните зони в пътната плоча и асфалтовата настилка.

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от "Пътинженеринг-М" АД. Договорът е на обща стойност 678 767,09 лв. с ДДС. Строителният надзор ще бъде осъществен от "Интерконсулт“ ЕООД. Техният договор е за 11 040 лв. с ДДС.

Срокът за изпълнението на ремонтните дейности е 90 дни. Те ще стартират при подобряване на времето.