Такава промяна предлага Министерството на образованието и науката (МОН) в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование. Документът е в процес на обществено обсъждане до 22 август 2022 г.

Всяка година в дните на националното външно оценяване в VII клас има единични случаи на ученици, чието здравословно състояние не позволява да се явят на изпитите. В средата на юни т.г. например две деца пропуснаха единия или и двата изпита поради непреодолими причини – едното беше оперирано по спешност, а другото беше под домашна карантина заради заразно заболяване.

С промените МОН иска да даде възможност при такива извънредни ситуации седмокласниците, които преди това са доказали своите знания в олимпиади, да участват в класирането за VIII клас наравно със своите съученици. В тези случаи балът ще се формира, като вместо резултата от изпита от националното външно оценяване се използва по-високият от резултатите от областния или от националния кръг на олимпиадата по съответния учебен предмет. Резултатът ще се отчита в точки, изчислени като процент от максималния брой точки за съответното състезание. В момента само учениците, класирани на първите три места на тези олимпиади, имат право да използват резултатите си от състезанията вместо тези от изпитите.

При възникването на извънредни обстоятелства, свързани със здравето на детето, родителите трябва незабавно да уведомят началника на регионалното управление на образованието (РУО) и не по-късно от три дни след датата на пропуснатия изпит да представят в РУО документи от болница или от Регионалната здравна инспекция, които доказват невъзможността на ученика да положи изпита.