1. Посещения в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове не се допускат за посочения период.

2. В ресторанти и лоби-барове на хотели не се допуска сервиране на храна и напитки след 22.00 ч.

3. В ресторанти, кафенета и др. питейни заведения и заведения за хранене не се допуска обслужване на посетители след 21.00 ч.

4. В кафенета, ресторанти и др. заведения за хранене се осигурява дистанция от 2 м разстояние от облегалките на разположените столове на съседни маси и недопускане на повече от 4 лица на една маса в заведение.

5. В обекти с обществено предназначение и в търговски обекти, които предоставят услуги на гражданите се осигурява 2,5 кв. м площ на човек.

6. Въвежда се учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти на всеки 2 часа от установеното работно време.

7. Въвежда се часови диапазон от 08.00 ч. до 10.00 ч. за обслужване в хранителните магазини и аптеките за лица над 60-годишна възраст.

8. В детските градини и училищата се преустановяват всички дейности на закрито, с изключение на задължителните и не се допускат външни лица за посещение и пребиваване в дворните пространства и сградите.

9. Забранява се организирането и провеждането на културни, развлекателни и спортни мероприятия на закрито от общинските администрации, кметствата, наместничествата, териториалните звена на централната изпълнителна власт, производствените фирми и неправителствените организации.

10. Преустановява се дейността на пенсионерските клубове на територията на областта.

11. Организирани мероприятия се провеждат на открито при осигуряване на 2,5 кв. м площ на всяко лице.

12. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия в театри, кина, концертни зали и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство се организират при физическа дистанция от 2 метра между зрителите или участниците.

13. Да се осигури физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и да се създаде организация за еднопосочно движение на гражданите.

14. Лицата, работещи на или посещаващи пазари, тържища и други сходни места задължително да носят защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията. Лицевите маски за еднократна или многократна употреба да се използват съгласно препоръките в Приложение № З към Заповед РД-01-609 от 21.10.2020год. на Министъра на здравеопазването.

15. Въвежда се засилен контрол от страна на всички контролни органи /общини, ОД на МВР – Враца, ОДБХ – Враца, РЗИ – Враца, Дирекция „Инспекция по труда“ – Враца, РУО – Враца/ в контролираните от тях обекти.

16. На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки ще се търси административнонаказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.