През 2011 тук са живеели 148 098, а през 2021 бройката вече е 112 305. Отрицателният прираст на населението е 24,2%. Единствено областите Добрич и Видин са с по-лош показател.

Основните причини са високата смъртност, заради застаряващото население, миграцията към по-големите градове в страната и чужбина. Близо 30% от населението в областта е над 65 години.

Според преброяванетов България вече живеят 6 520 314 души, като за десет години населението е намаляло с 840 000 души. Населението на област Монтана 1.7% от цялото население на България.

Данните от преброяването все още не са пълни, но големи промени в стойностите не се очакват, съобщиха от НСИ.