На 8954 от заявленията са постановени откази. Причините са основно свързани с това, че детето не се обучава синхронно в електронна среда или не посещава детско заведение, поради въведените ограничения. Друга причина за някой от отказите е, че декларираният от родителите доход е по-висок от изисквания. На трето място са отказите, в които е установено, че родителите работят – ползват отпуск за временна нетрудоспособност или пък получават обезщетение за отглеждане на дете до 1 година. Има и откази и поради причина, че децата за които е кандидатствало семейството са над 14 години, разясни още Сачева.

Изплатените средства по тази мярка са близо 30 млн.лв. Към момента се обработват около 2700 декларации, по които предстои плащане, каза още Сачева.

„В началото тази помощ беше направена за около 50 000 семейства, към този етап ние вече сме подпомогнали вече 37 000 семейства. Според планираните неща, напълно изпълняваме нашите обещания“, обясни министърът на труда и социалната политика. Променянето и редизайна на мярката се наложи, поради факта, че ситуацията с вируса е динамична и изисква гъвкави решения, поясни още Сачева. Българските семейства получават между 610 лв. и 915 лв., което са добри суми за помощ, обясни още социалният министър.

Новата помощ за родители е регламентирана с промяна в закона, приета през месец август 2020г. от Министерския съвет. Тази помощ е регламентирана в чл.16 Б в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. През месец ноември се извършиха промени свързани с реда и условията за предоставяне на тази помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Помощта беше обявена за хора пострадали от пандемията, затова фигурира изискването хората да са останали без работа от 15 март 2020г. каза още социалният министър.

Източник: monitor.bg