Когато съставите на секциите не са попълнени и дадена партия или коалиция не е отправила свои предложения, ЦИК може да назначи членове по предложения на БГ общностите в чужбина, шефовете на дипломатическите мисии или на външния министър. На 20 май изтича крайният срок, в който ЦИК може да прави промени в съставите на СИК зад граница.

Иначе, ако даден гражданин е вписан неправилно в избирателните списъци, може най-късно до 18 май да подаде заявление до общинската администрация за отстраняване на непълнотите. Българските НПО-та и чуждестранните организации пък могат да регистрират наблюдатели до 25 май. По преценка на председателя на СИК избирател с увредено зрение, слух или с друго увреждане, което не му позволява да гласува сам, може да даде своя вот с придружител.

Избирателят няма да е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК, а придружителят от своя страна ще трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Неграмотността обаче няма да е основание за гласуване с помощник.