© montana24.net

Всички участници в ритуала - от 1 до 85 години, видяха някогашните предмети от бита - паламарка и сърп, с които се е извършвала някога жътвата на ръка, как се прави въже от слама, с което са се връзвали снопите. Представен бе най-важният обичай - "зажънване", с който започва жътвата.

Самодейците изпълниха ритуала по изправянето на първия сноп жито пред чорбаджията, който дарява жътварите, и поднасянето на т.нар. „житена брада“, с който пък се слага краят на жътвата.

„Нека годината да е богата, да се пълнят и препълнят хамбарите с жито, да е лека и безаварийна жътвата!“, наричаха участниците.


Източник: montana24.net