Няма да има и общи събрания на съдилища, на които се приемат годишните им доклади. Отменят се семинари, обучения и изпити в съдебната система. Ограничен ще е достъпът до всички съдебни сгради. Всички помещения ще се дезинфекцират по 4 пъти на ден. А служителите, които работят с външни лица, трябва да са с маски, които сменят на два часа. Те трябва да ползват и ръкавици. Навсякъде в съдебните сгради ще се слага дезинфектант.

Съдийската колегия препоръча на всички - магистрати и служители, които са пътували в рискови държави и не се чувстват добре, да останат по домовете си.

Против панически мерки съм, каза председателят на ВКС Лозан Панов и призова да се действа разумно.