© СУ "Иван Вазов"

Учениците имаха възможност да се запознаят с интересни проекти, разработени от техни съученици, да поиграят на образователна историческа игра, създадена от екип учители и ученици, както и да се запознаят с европейските пътешествия на своите връстници.

На раздяла всеки ученик получи химикалка с пожелание „Успех на изпита“.