Шофьор от Мездра, отговори по нестандартен начин на системата за паркиране в гр. Плевен.

След като беше предупреден с напомнящ SMS, че времето му за паркиране изтича, и трябва да продължи своя престой, чрез изпращането на нов SMS на цена 1.20лв, и с молба да не се отговаря на този SMS - ето по какъв оригинален начин отговори мездренина:

"Тръгнах си за Мездра".

Този SMS изпратен като отговор на автоматичната система за таксуване, също е бил таксуван с 1.20лв, въпреки, че е нямало кой да го прочете. Получило се е нещо, като безсмислен опит за разговор с машина.

Малко по-късно, шофьорът публикувал чатът със автоматичната система за таксуване в социалните мрежи и това предизвикало усмивки във всички, които го прочели.