© kmeta.bg

Според д-р Петров тези близо две учебни години обучение в електронна среда е показало на родителите, че тази професия има своя специфика, както и какви са трудностите в процеса на обучение. Дистанционното обучение е спомогнало родителите да влязат в „кухнята“ на учебния процес и това е повишило доверието в тази професия, смята Петров.

Но заедно с това учителите имат нужда от институционална защита от страна на министерството и регионалните управления, коментира още д-р Петров. Причината Синдикатът да настоява за такава подкрепа са случаите, в които родителите пишат неоснователни жалби срещу учители, които после стават обект на натиск, проверки и последващ стрес. Родителите могат да участват във формирането на политики, могат да дават предложения, но не и да проявяват агресия спрямо учителите, ако не им харесват оценките, които пишат на децата им, коментира Петров. Според него, ако няма тази институционална подкрепа за българския учител, част от младите хора, които се насочват към тази професия, няма как да се задържат в нея.

Отговорностите към учителя са големи и ако той не бъде подкрепен институционално да си върши отговорно работата, а бива обиждан, няма как тази професия да стане привлекателна, допълни д-р Петров. Той се позова и на статистиката на Синдиката, която показва, че не е лесно да се намират учители за обявените свободни позиции в големите градове.