Магистратите са осъдили Държавната комисия по хазарта (ДХК) да заплати на фирмата сумата от 50 лв. разноски по делото. Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

През март от Държавната комисия по хазарт (ДКХ) отнеха за три месеца лицензите на компанията. Решението беше на основание на текст от Закона за хазарта, който предвижда подобна мярка при просрочени публични задължения на дадено дружество в голям размер.

В съдебното решение пише, че затварянето на "Еврофутбол" е причинило вреди на всички служители, партньори и клиенти.

"Оспореното решение е издадено при съществени нарушения на административно производствените правила и в противоречие с материалния закон", пишат магистратите.

Актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), които не са влезли в сила, не могат да бъдат основание за временно отнемане на лиценз за организиране на хазартни игри. Държавната комисия по хазарта няма правомощия да поиска от жалбоподателя обезпечение на публичните му задължения преди същото да бъде установено.