Основната идея на проекта "SET FOR SUCCESS: Училище на утрешния ден" осигурява възможност за проучване на опита и добри практики от Европа и изцяло отговаря на необходимостта на училищния екип да повиши компетенциите в прилагането на иновативните подходи в преподаването, нови методики за работа с ИКТ. Проектът включва участие в структурирани курсове или обучения в чужбина; периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование и образователната мобилност, с цел да се дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна.

Чрез прилагането на новостите в образованието екипът на училището иска да ангажира, да предизвика, да мотивира учениците към съвременния образователен процес и да ги приобщи към общоевропейските ценности.

Приоритетите на СУ "Иван Вазов'' Мездра са насочени към кариерно развитие, добри практики и иновации и поддържане на висока педагогическа квалификация, активно сътрудничество между учител и ученик в учебния час, засилено внимание към реда и дисциплината в училище, с активното партньорство на родителската общност.

Данаил Димитров – учител по история и цивилизация, представи резултатите от обучението си на тема "Компетентности и образование”, проведено в град Стара Загора.