Данъчното облекчение е регламентирано в Закона за държавния бюджет и е част от икономическите мерки на правителството по време на пандемията.

Съгласно разпоредбите на закона, водачите ще получават разрешението за осъществяване на таксиметров превоз, след като заплатят данъка.