Жребият е от 10:00 часа в сградата на Народното събрание, на пл. "Княз Александър І“ №1, етаж мецанин, зала 42.

На 8 октомври (неделя) 2017 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен;

- кмет на община Вълчи дол, област Варна;

- кмет на община Трън, област Перник;

- кмет на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас;

- кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас;

- кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца;

- кмет на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен;

- кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца;

- кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна;

- кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна.