Това са хората, избрали намалена пенсия, но решили да се пенсионират една година преди навършване на възрастта. Данните показват, че от 2016 г., когато беше регламентирано правото на този вид пенсия, с всяка изминала година се увеличава броят на лицата, избрали ранното пенсиониране. Така от 4 973 души към 31 декември 2017 г. те стигат до 14 901 към 31 декември 2019 г. или три пъти повече.

През първите шест месеца на тази година броят на новите пенсионери с пенсии, отпуснати при недостигаща възраст, е 2 391. Средно на тях не им достигат 10,1 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Техният дял е 11 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. През миналата година за същия период делът на тези хора е бил 12,4%.