Основната цел на проекта е да се насърчи културата на демократично и гражданско образование в контекста на началното училищно обучение.

В рамките на обучението учителите от петте училища от Италия, Испания, Норвегия, Румъния и България, партньори по проекта, бяха запознати с двата модула на програмата за работа с ученици. Програмата включва дейности за развиване на основни ключови компетентности, които трябва да се реализират в рамките на следващите две години. Беше представено и мобилно приложение на сайта на проекта.

Екипът се срещна с г-н Филипо Мария Триполи, кмет на гр. Багерия, който изрази своето задоволство от реализирането на проекта, насочен към междукултурния обмен.

Учителите присъстваха и на откриването на новата учебна година в училище "Giuseppe Cirincione" - Багерия, Италия.

Дните на обучението преминаха в приятелска атмосфера и много положителни емоции. Следващата среща по проекта ще се проведе в края на месец април догодина в гр. Брашов, Румъния.