Системата обхваща професионалните гимназии, чиито възпитаници след завършване получават едновременно диплома за средно образование и за професионална квалификация. Въпреки различията между ресорното министерство, работодателите и синдикатите по време на обсъжданията, накрая Националният съвет стигна до принципно съгласие, но без конкретни договорки. Вицепремиерът Валери Симеонов пък бе категоричен, че съгласието е от изключителна важност, защото ситуацията на пазара на труда е тежка

Той подчерта, че все още има сектори със сериозен дефицит на кадри. Зам.-министърът на образованието инж. Таня Михайлова изтъкна, че ако учениците учат и работят едновременно, те имат и право на трудов договор. Дуалното образование е с обучителен характер, а не с трудов, пък контрираха от бизнеса и настояха уреждането на правоотношенията да бъде като договор за обучение за работа, в който да бъдат разписани правата и задълженията на всички страни. Освен това според тях не било ясно и кой, кога и къде ще извършва обучението на наставниците, както и на какви критерии ще отговарят те. Аналогична била ситуацията и с начина, по който ще се осигуряват учениците, както и дали ако работят по Кодекса на труда, ще ползват отпуск. Здравното осигуряване било по-добре да е за сметка на училището, отколкото на работодателя, категорични са от бранша. В момента осигуровките се поемат едновременно и от държавата, и от фирмите. Трябвало да се изясни и за кои социални рискове учащите следвало да бъдат осигурени от работодателя.

Източник: monitor.bg