Предстои да се извършат ремонтни дейности в участъците от пътната мрежа: пътя до село Згориград, Баница - Мало Пещенe и пътя до село Оходен.

Текущият ремонт на общинската пътна мрежа се изпълнява от фирма "Гарант-90-Цонев и сие". Общата стойност на договора е 366 000 лв. с ДДС.