33-ма от потребителите на тази социална услуга са от гр. Мездра, а останалите 137 от 16 съставни села на общината - Боденец, Брусен, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Зверино, Злидол, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол, Моравица, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела и Царевец.

Целеви групи по програмата са лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина; уязвими лица, в т. ч. и възрастни над 65 г., без доходи и с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично - десерт. Той се приготвя в реновираната кухня-майка в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания - гр. Мездра и се доставя до домовете на потребителите с логистичната подкрепа на Община Мездра. Координатор на проекта е общинският отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“.

От стартирането на програмата в началото на месец май до края на годината предоставянето на услугата ще продължи общо 167 работни дни. Средствата, отпуснати на Община Мездра от държавата за изпълнението на този вид социална дейност, са в размер на 82 331 лв.