Успоредно с това е монтирана и системата за капково напояване, а служителите на фирмата-изпълнител започнаха засаждането на нови дървесни видове и храстовидна растителност. Преди седмица бе извършена повторна фитосанитарна оценка от експерти, чиято цел бе да се установи дали има болни дървета или такива в процес на гниене, които създават реална опасност за преминаващите граждани. „Категоричен съм, че там, където се премахват дръвчета, същите ще бъдат подменяни с нови“ – коментира кметът Каменов и допълни, че ремонтните работи ще продължат в района от сградата на бившата Сувенирна палата до улица „Кръстьо Българията“.

В рамките на проекта предстои и монтирането на нови осветителни тела. Главният архитект на Община Враца арх. Чавдар Спасов добави, че при ремонта на двете зони е възстановен и участъкът около кулата на Мешчиите и Болярската църква. Дейностите по подмяна на настилката на площад „Христо Ботев“ ще стартират след провеждането на Ботеви дни - уточни кметът Каменов.