"Това е нещо ново за Белоградчик. Никога не се е провеждало тук. Отскоро съм председател на дружеството в Белоградчик и реших, че трябва да има коренно нова политика. Така стигнахме до решението за това състезание. Тенденцията е да се превърне в ежегодно, като живот и здраве догодина да стане и двудневен събор на ловците в България. Искаме да го направим и в международен...", коментира Боян Минков.

Очакват се елитни тан­деми ловец и куче да пред­ставят своите умения за работа в синхрон по време на птичи лов. В регионалния турнир ще участват ловци от сдруженията в области­те Ловеч, Плевен, Видин, Враца и Монтана. Заелите първите 6 индивидуални места и първите 3 отборни се класират на финала на Националния турнир "Свети Хуберт" за Купата на Нацио­налното сдружение на ло­вците и риболовците- "Съюз на ловците и риболовците в България" на 25 септември в Стара Загора.

Състезанието ще се про­веде в землището на село Дъбравка, на 5 км. от Бело­градчик.

Източник: bnr.bg