Кметът на община Белоградчик Борис Николов поздрави всички присъстващи и подчерта че „само преди няколко дни са открити последните два социални центъра за работа с деца и родители, и с откриването на новия център общината ще има още по-голяма възможност да обслужи по-добре и застаряващото население. Социалните центрове на територията на общината стават осем“. Подчертавайки големите предимства на разкритите социални услуги – както по отношение на възможността да се обслужват потребители, имащи сериозна потребност от подкрепа и грижи, така и по отношение на наетите нови близо сто служители. Кметът на общината изказа най-сърдечна благодарност на БЧК и пожела на персонала на новооткрития център - да работят отговорно, до бъдат добри, състрадателни и толерантни.

Благодарност към екипа по проекта изказаха д-р Надежда Тодоровска – заместник-генерален директор на Български червен кръст и ръководител на проекта, която подчерта важността на предстоящото въвеждане на иновативен модел грижи – телекеър.

Председателят на Общински съвет - Боян Минков, също благодари на екипа на проекта и изказа удовлетвореността си от разкриването на новата социална услуга, която ще бъде в помощ и подкрепа на повече възрастни хора в неравностойно положение.

Тържествения водосвет за откриването на Центъра за домашни грижи бе отслужен от Негово Високоблагоговейство отец Рафаил – архиерейстки наместник на Белоградчишка духовна околия към Видинска епархия

Капацитетът на Центъра е 100 потребители – възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания, които ще получават интегрирани здравно-социални грижи в дома си.