Във връзка с гореизложеното, Община Лом дава едномесечен гратисен период, считано от датата на публикуване на съобщението, на всички лица, доброволно да уведомят Общинска администрация - Лом за извършените промени в имотите им, чрез подаване на коригиращи декларации.

Напомняме, че лицата, подали декларации с невярно съдържание, ще бъдат санкционирани по реда на чл. 123 от ЗМДТ.

Декларации могат да се подават в Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, Административен салон, първи етаж, гише №6 и №7.

За контакти: тел. 0971/69 136.