Иван Аспарухов обърна внимание на поместните управници, че трябва да засилят разяснителната дейност по места. Той подчерта, че трябва да се напомнина хората необходимостта от спазването на противоепидемичните мерки, да се придържат към изискванията за провеждане на културни и развлекателни мероприятия – събори, балове, празници на селото и други масови събирания.

Кметът направи обзор на извършените дейности на ОбП „Чистота” по селата и обърна внимание, че всичко, което зависи от служителите на общинското предприятие, се изпълнява, но е необходимо самите кметове и кметски наместници по места да следят за поддържането на реда и чистотата в населеното място.

Относно финансовото състояние на общината, кметът обясни, че има спад на приходите в бюджета, но това е обяснимо с въведените извънредни мерки.

Във връзка с подадените заявления по Програма „Малки граждански инициативи”, Аспарухов уведоми присъстващите, че на този етап има подадени 22. Той подчерта, че всички ще бъдат уважени, но ще бъдат одобрени въз основа на конкретните критерии за целесъобразност и общополезност. Кметът препоръча на поместните управници, че е необходимо всяко едно заявление да е мотивирано и подкрепено със заявено желание на самите граждани.

Кметовете и кметските наместници бяха информирани за реда и условията на предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в община Мездра. На срещата бе представен съставът и Общинската преброителна комисия, назначена със Заповед на председателя на Националния статистически институт – председател – инж. Светлана Мицева, секретар на Община Мездра, секретар – Ралица Спасова – гл.експерт в ОСИ-Враца, ТСБ-Северозапад и членове – Пепа Христова, Велислава Маринова, Мая Лазарова, Нелка Илиевска и Стоян Петров, представител на ОбА – Мездра.