Пресконференцията бе открита от главния библиотекар Павлинка Русева, която благодари за отзивчивостта на учителите и учениците от Основно училище „Христо Ботев”, които са основните участници и един от партньорите в реализирането на проекта.

Завеждащата Детски отдел, Димитрина Иванова, представи целите, дейностите, участниците и партньорите в проект „Пазителите на България”.

В него ще участват 20 ученици от 6-а и 6-б клас при Основно училище „Хр.Ботев” заедно с техните учители – Христинка Иванова, преподавател по български език и литература и Ралица Ангелова, учител по история и цивилизация, ще се включат в издирването и записването на местен фолклор и местни говори, изучаване на историческото минало на родния край чрез запознаване с произхода на топоними от района и свързаните с тях легенди и предания.

За реализирането на проекта са заложени теренни записи и проучвания в селата ДолнаКремена и Ребърково, посещения в Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Христо Ботев” – отдел Краезнание във Враца, Археологически комплекс „Калето”, Средновковната църква "Св.Никола" и римската вила "Рустика" от V-VI век в село Долна Кремена, краеведска информация, използването на он-лайн ресурси.

Крайната цел е издирване и събиране на база данни по краезнание – е-родословни дървета, фолклор, история на селището, топонимия (наименования на местности и древни селища) и създаване на е-пътеводител.

Партньори в проекта са ОУ „Христо Ботев” –Мездра, Народно читалище "Просвета 1897" село Долна Кремена и Читалище „Просвета - Ребърково" 1925” – Ребърково.

Крайният срок за изпълнението на проекта е 20 октомври 2018 година, когато ще бъде финализиран със състезанието „Аз обичам моя роден край”, чийто домакин ще бъде училището партньор.

Гости на пресконференцията бяха кметът на общината Генади Събков, председателят на мездренското читалище Валентин Вълчев, Бистра Цолова – РБ „Хр. Ботев” – Враца, секретарите на читалищата в Долна Кремена и Ребърково.