© Цветелина Иванова-Facebook

Официално площадката бе открита през август тази година. Изградена е по Проект „Обособяване на кът за игра чрез изграждане на детска площадка в гр. Мездра“, с който Община Мездра кандидатства в началото на 2021 г. и беше одобрен за финансиране в конкурса „Обичам природата - и аз участвам“, организиран от Министерство на околната среда и водите и от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2021“. Проектът бе с бюджет 9 963,60 лв.

Предстои да се разбере дали нарушителите ще бъдат открити и санкционирани.