© bnr.bg/vidin

"Името на бабата, получила тази хурка като дар, е Пена Доновица - пише го на хурката. Жената е от Грамада, а предметът е наследство по майчина линия на архитект Веков. Бабата е била харесвана от дърворезбар, който и е подарил хурката. Не са станали семейство обаче", каза Сашка Бизеранова, етнограф към музея.

Подобен експонат няма в отдела.


Източник: bnr.bg/vidin