Видин е един от градовете, който има осигурено голямо количество питейна вода. През 70-те години на миналия век на 300 метра от Дунав при село Сланотръне открита чиста подземна вода, която веднага е хваната за питейните нужди на Видин. Общият дебит на 4-те кладенци е 650 л в секунда. В момента се използва само един от кладенците, тъй като той задоволява нуждите на града. Разстоянието от него до града е 16 км.

Довеждащият водопровод е износен и по него често стават аварии. Във Видин водата спира само при такива ситуации. С подмяната му градът ще има чиста вода по всяко време.

Изграждането на колектора започва веднага, тъй като предстои влизането в експлоатация на новоизградената пречиствателна станция за отпадни води. Така градът ще опазва река Дунав, в която сега се изливат отпадните води от бита и стопанската дейност.


Източник: kmeta.bg