По реда на регистрирането и обявяването им от Общинската избирателна комисия в избора за общински съветници в община Мездра тази есен ще участват следните партии и коалиции: Коалиция "Демократична България - Обединение", Коалиция "БСП за България", Местна коалиция "Движение за радикална промяна Българска пролет" (Движение за радикална промяна Българска пролет - Атака), Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ), ПП ГЕРБ, ПП "Обединена социалдемокрация", Местна коалиция "Съюз на демократичните сили" (ПП НФСБ, ПП БСД "Радикли", ПП СДС) и Местна коалиция "НДСВ" (ЗС Александър Стамболийски, Новото време, ДПС).

Кандидати за общински съветници в община Мездра на местни избори 2019:

Коалиция "Демократична България - Обединение" (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1. Даниела Димитрова Стефановска

2. Ирена Данаилова Иванова

3. Деян Пламенов Маринов

4. Пламен Владимиров Павлов

5. Иван Филипов Симеонов

6. Цветан Матов Йолашки

Коалиция "БСП за България"

1. Генади Събков Събков

2. Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова

3. Веселин Валентинов Петров

4. Силвия Иванова Петкова

5. Наталия Христова Цветкова

6. Ивайло Ямандиев Михайлов

7. Гергана Руменова Петрова

8. Митка Георгиева Лечева

9. Мария Любомирова Божидарова

10. Лилия Любенова Николова

11. Галя Василева Георгиева

12. Владимир Руменов Шополов

13. Десислава Стефанова Димитрова

14. Александър Емилов Кръстев

15. Мая Николаева Кръстарска-Манчовска

16. Трифон Петров Иванов

17. Нели Петкова Стоянова

18. Никодим Иванчов Нанов

19. Владимир Цеков Цеков

20. Зоя Йосифова Цветкова

21. Косто Томов Костов

Местна коалиция "Движение за радикална промяна Българска пролет" (Движение за радикална промяна Българска пролет - Атака)

1. Десислава Цветомирова Костова

2. Радослав Илиев Маринов

3. Венелин Димитров Кръстев

4. Росен Богданов Николов

5. Йорданка Петрова Стефанова

6. Красимир Стоянов Иванов

7. Поля Миткова Георгиева

8. Валентин Стоянов Ганчев

9. Илиана Иванова Елезова

10. Мариана Тошкова Лашкова

11. Мария Николаева Цинзова

12. Венцислав Георгиев Вутов

Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

1. Иван Аспарухов Цанов

2. Георги Валентинов Иванов

3. Мариянка Костова Дилкова

4. Катя Ангелова Йотова

5. Николинка Владимирова Кътовска

6. Тошко Стоянов Стоянов

7. Преслав Василев Христов

8. Виолина Божидарова Иванова

9. Наталия Иванова Луканова

10. Велислава Илиева Маринова

11. Йорданка Милчева Иванова

12. Евгени Димитров Йоловски

13. Магдалена Венкова Динкова

14. Величка Красимирова Маринова-Василева

15. Антон Емилов Асенов

16. Тамара Петрова Нетева

17. Цветелина Ангелова Стоянова

18. Владимир Янакиев Пенчев

19. Денислав Йотов Николов

20. Нели Ивайлова Минева

21.Мирослав Иванов Аспарухов

ПП ГЕРБ

1. Яна Венелинова Нинова

2. Ивайло Тошев Тодоров

3. Ивайло Цолов Тошев

4. Николай Христофоров Христов

5. Венета Иванова Петрова

6. Тихомир Володиев Тошев

7. Тихомир Георгиев Илчев

8. Иван Кръстев Иванчев

9. Грегор Владиславов Данков

10. Тони Георгиева Яшова

11. Венцислав Георгиев Горанов

12. Христинка Василева Минова

13. Николай Христов Несторов

14. Галя Конова Цокова

15. Рени Александрова Влахова

16. Ерика Петрова Йончовска

17. Веселин Иванов Веселинов

18. Иван Христов Иванов

19. Николай Хинков Рашев

20. Красинка Николаева Николова

21. Цветан Бойчев Иванов

ПП "Обединена социалдемокрация"

1. Йордан Тодоров Гергов

2. Илонка Йорданова Цоновска

3. Красимир Алипиев Воденичарски

4. Дарина Белева Христова

5. Бистра Любенова Цолова

6. Николай Пешев Джанабедски

7. Владимир Христов Петков

8. Юли Цветков Пухалски

9. Десислава Николаева Георгиева

10. Красимира Димитрова Йотова

11. Татяна Мицева Ангелова

12. Николай Красимиров Трифонов

13. Румен Василев Серафимов

Местна коалиция "Съюз на демократичните сили" (ПП НФСБ, ПП БСД "Радикали", ПП СДС)

1. Надежда Илиева Йорданова

2. Веселина Стоянова Босилкова-Симеонова

3. Христина Виолетова Стоянова

4. Соня Петрова Пешкова

5. Калина Господинова Христова

6. Дана Димитрова Венчева

7. Зорница Любенова Младенова

8. Красимира Иванова Петкова

9. Владимир Христов Найденов

10. Ивалина Райкова Лазарова

11. Мария Ивова Тодорова

12. Геновева Ивайлова Василева

Местна коалиция "НДСВ" (ЗС Александър Стамболийски, Новото време, ДПС)

1. Каролина Симеонова Кьолер

2. Мирчо Маринов Мирчев

3. Красимир Василев Стефанов

4. Жанета Петрова Вутова

5. Камелия Кръстева Татарска

6. Кристиан Радев Николов

7. Ива Борисова Ценова

8. Силвия Цолова Костова

9. Венислава Красимирова Илиева

10. Александър Сашов Сайков

11. Христо Любенов Михайловски

Коалиция "Ние, Гражданите" - заличена регистрация

Кандидатите за кметове на 11-те села в община Мездра, в които ще има пряк избор за кметове на кметства, са общо 30. Те са издигнати от 6 партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети. Най-много кандидати за селски управници са регистрирани в Горна Кремена, Долна Кремена и Моравица - по четирима. Следват: Елисейна, Зверино и Игнатица - по трима, Боденец, Брусен, Дърманци и Крапец - по двама и Оселна - един.

За сравнение: на местните избори през 2015 г. кандидатите за кметове на кметства бяха 102-ма, но тогава селски управници се избираха пряко в 24 населени места.

Кандидати за кметове на кметства в община Мездра на местни избори 2019:

Боденец

Валери Тодоров Костадинов (Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

Емил Митов Иванчев (ПП ГЕРБ)

Брусен

Георги Пешев Николов (БСП за България)

Йоана Методиева Милошева (Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

Горна Кремена

Светлана Илиева Алексиева (БСП за България)

Цветомир Митков Драгановски (Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

Георги Нончев Нончев (ПП ГЕРБ)

Николай Красимиров Трифонов (ПП Обединена социалдемокрация)

Долна Кремена

Маргарита Иванова Тончева (БСП за България)

Тодор Валентинов Тодоров (Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

Анюта Борисова Маньовска (ПП ГЕРБ)

Румен Василев Серафимов (ПП Обединена социалдемокрация)

Дърманци

Даниела Иванова Божидарова (БСП за България)

Димитър Илиев Тронков (Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

Елисейна

Валентин Павлов Илиев (БСП за България)

Румен Крумов Илков (ПП ГЕРБ)

Йорданка Петрова Стефанова (Местна коалиция "Движение за радикална промяна Българска пролет" (Движение за радикална промяна Българска пролет - Атака)

Зверино

Петър Митов Неделков (БСП за България)

Цанко Павлов Цанев (Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

Стоян Георгиев Петров (ПП ГЕРБ)

Игнатица

Станимир Иванов Иванов (БСП за България)

Иво Костадинов Христов (Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

Ивайло Пламенов Радков (ПП ГЕРБ)

Крапец

Бистра Николова Банкова-Георгиева (БСП за България)

Ангел Горанов Горанов (ПП ГЕРБ)

Моравица

Коно Цветанов Жилковски (БСП за България)

Павел Тодоров Бошняков (Местна коалиция "АБВ" (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ)

Богомил Иванов Иванов (ПП ГЕРБ)

Росен Валентинов Ценов (ИК за издигане на Росен Валентинов Ценов за кмет на с. Моравица)

Оселна

Росен Богданов Николов (Местна коалиция "Движение за радикална промяна Българска пролет" (Движение за радикална промяна Българска пролет - Атака)