Новите правила включват още по-висока скорост на мобилния интернет при пътуване, по-ниски такси между операторите, подобрен достъп до спешни повиквания и ще се гарантира предоставянето на ясна информация за услугите, които начисляват допълнителни такси.