Предвижда се да бъдат идентифицирани и анализирани неизследваните културни, природни и исторически обекти в граничния регион на двете страни. Заедно с туристическите услуги те ще бъдат представени в мобилната платформа, където освен онлайн карта ще се популяризират и разработените приключенски турове, ще се показват и видео филми за пилотните обиколки.

В рамките на проекта ще бъде организирана Kръгла маса и ще се проведе конкурс „Design Thinking“ за младежи от Сърбия и България. Идеята е младите хора да разработят съвместна обиколка с включени елементи от природното, културното и историческото наследство. Победителите ще бъдат представени на специална церемония във Враца. Също там ще се проведе трансграничен Фестивал, който ще покаже части от културата, обичаите и традициите на местното население от двете страни на границата - фолклорна музика и танци, занаяти, местни ястия и др.

Проектът QuesTour се реализира за периода април 2020 – юли 2021.