Останалите изисквания са творбите да са неподписани и да са придружени от запечатан плик, който съдържа лични данни за автора - трите имена, адрес, телефон и e-mail за връзка. Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.

Крайният срок за подаване на творбите е 7 април. Те могат да се подават на място в читалището или по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул."Просвета” №2, НЧ ”Просвета-1925” - Мездра (за Читалищния конкурс "Георги Тодоров").

Текстовете ще бъдат оценени от жури с председател Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство.

Отчитано на конкурса ще стане на 20 април. В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие.

***

Георги Тодоров е роден на 23 април 1928 г. в с. Боденец. Той е един от най-уважаваните в близкото минало учители по български език и литература в Мездра, дългогодишен председател на Литературната група и на Краеведското дружество при градското читалище, главен експерт в отдел "Култура” на Общината. Автор е на сборника с разкази "Благи залци” (1996), на краеведското проучване "Книга за село Боденец и боденчани" (2000) и - посмъртно - на сборника с разкази и новели "Сезони на кукувицата" (2003). Георги Тодоров почина на 17 август 2001 г.