По проекта „Обучение и заетост” община Ружинци ще стане работодател на близо 60 мъже и жени с увреждания, които ще извършват различни дейности.

„Портиери в детски градини, училища, клубове на пенсионера, старчески дом. Тези, които ще са на стадиона, по 3 човека на двата стадиона общо 6, ще бъдат организатори на спортни дейности”, обясни кметът на Ружинци Александър Александров.

„Хората, които могат да бъдат избрани като целева група, това са лица, които са неактивни или вече съществуваща регистрация в Бюрата по труда и имат 50 и над 50 процента трайни увреждания”, обясни Даниела Накова, директор на Регионална служба по заетостта – Монтана.

Кандидатите могат да преминат и обучение, а фирмите да получат бонуси, ако задържат наетите служители и след изтичането на двете години.


Източник: novini.bg