На интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане. Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване на Община Враца.