РЕГЛАМЕНТ НА СЪБОРА:

• Националният фолклорен събор „Де е българското” се организира от Община Mездра.

• Целта на събора е да даде възможност за сценична изява на изпълнители,представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион.

В събора могат участват:

Певчески групи и индивидуални изпълнители;

Танцови групи и индивидуални изпълнители;

Инструментални групи и индивидуални изпълнители.

• Времетраене на изпълненията: на групите – до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.

• Заявки за участие се приемат до 21 май 2021 г. на адрес:

гр. Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Ботев“ №27, Община Мездра, ет. 3, стая 304, Отдел „Култура, спорт и туризъм” или на e-mail: deebulgarskoto@abv.bg. Лице за контакти: Петко Котларски, тел. 0887 514481.

За всеки индивидуален участник или група се попълва отделна заявка.

• Всяко читалище може да участва с до двама изпълнители в жанр.

• Разходите за път и храна са за сметка на участниците.

• На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.

• В събора могат да разкрият сергии майстори на художествените занаяти.

• Община Мездра си запазва правата за видеозаснемане и звукозапис.

• До 28 май 2021 г. на участниците ще бъде изпратена програмата на събора.

Заявка за участие във XV Национален фолклорен събор "Де е българското"